3D High Performance aanpak

Synergie van 3D

De synergie van Kennis, Vaardigheden en Gedragscompetenties leidt tot een optimale Performance. Door het snijvlak van deze 3 componenten te vergroten is het van belang dat er op alle vlakken gewerkt wordt aan ontwikkelpunten. gericht kennis vergroten door opleiding, ervaring opdoen, vaardigheden aanleren en oefenen en inzicht krijgen in eigen persoonlijkheidskenmerken, drijfveren en valkuilen. Op deze manier versterken zij elkaar en wordt de persoonlijke of bedrijfsperformance substantieel verbeterd. De synergie van de 3D aanpak kan zowel op individueel als organisatieniveau worden toegepast.

De huidige praktijk

Vaak wordt er in de praktijk slechts aan één van de componenten aandacht besteed; men stuurt een werknemer op cursus of een training en verwacht hierna een volledig nieuwe performance. Over t algemeen is de ontwikkeling van een werknemer dus niet volledig en zal de investering niet helemaal tot zijn recht komen. Daarnaast wordt er vaak ook voldoende aandacht besteed aan de implementatie van nieuwe kennis en aangeleerde vaardigheden.

De verbeterde toepassing

Bij Personal Coaching 3D wordt daarom bij de start gekeken naar de functie als het om individuen gaat, en de op basis van welke kennis, vaardigheden en competenties iemand succesvol kan zijn in deze functie en zijn of haar doelstellingen kan halen. Vervolgens zal het kennis en vaardigheidsniveau gemeten worden in een 0-meting ( Performance Scan ) en tevens een gedragsprofiel worden gemaakt. Op deze wijze wordt de “gap” duidelijk, concreet en tastbaar en kunnen er op meerdere vlakken ontwikkelingspunten benoemd worden en hierop gericht geacteerd worden.

Company coaching

Als het gaat om een afdeling, team of de gehele organisatie, zal in eerste instantie gekeken worden naar de Visie en Missie & Strategie van de organisatie en vervolgens naar de afgeleide operationele en afdelingsplannen. Als deze scherp zijn is het mogelijk om te benoemen welke functies, kerntaken nodig zijn in medewerkers om hieraan goede uitvoering te geven. vervolgens komen we dan weer uit bij de individuele performance op basis van de juiste Kennis, Vaardigheden & Gedragscompetenties.

High Performance implementeren

Inmiddels heeft deze 3D coaching zijn kracht bewezen bij diverse organisaties. De aanpak wordt in veel gevallen direct geïntegreerd met het opzetten van een effectieve HRM Cyclus en bv. een Academy of opleidingsplan om de persoonlijke en teamontwikkeling van de medewerkers, afdeling en/of organisatie goed te structureren en te monitoren. Op deze wijze wordt gericht sturing gegeven aan het behalen van de optimale Performance.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *