Interim Salesmanagement

Het tijdelijk leidinggeven aan bv. de commerciele binnen- of buitendienst is een van de specialisaties van Vroen.nl. Interim Salesmanagement wordt om diverse redenen ingezet;

 • u zit tijdelijk zonder manager
 • u wilt de binnen- of buitendienst reorganiseren, verbeteren, veranderen
 • extra coaching, ontwikkeling en/of training is gewenst
 • er is behoefte aan actievere begeleiding in het veld, maar de huidige manager(s ) komt hier door werkdruk of grote span of control onvoldoende aan toe.

Na een korte upload, waarbij alle relevante informatie m.b.t. organisatie, doelstellingen, markt, diensten en product, afdelingen en medewerkers aan de orde komen, zal de interim salesmanager zich m.n. bezighouden met o.a.;

 • het dagelijks aansturen van binnen en/of buitendienst
 • de werkprocessen en overlegstructuren onderhouden
 • interne rapportage verzorgen
 • de medewerkers op afdelings en individueel niveau coachen en motiveren
 • meereizen in het veld naar klanten en prospects
 • training on the job verzorgen
 • evaluatie en/of functioneringsgesprekken voeren
 • het administratieve proces bewaken
 • vergaderingen en meeting organiseren en voorzitten
 • overleg voeren met betrokken afdelingen