Insights Discovery Kleurentraining

Insights Discovery Kleurentraining

De intake

De Insights Discovery Kleurentraining kent een aantal duidelijke stappen met als doel het rendement zo hoog mogelijk te maken. Allereerst voert de trainer-consultant een intakegesprek met opdrachtgever/HRM/Directie m.b.t. de doelstellingen, aanpak en randvoorwaarden en oriënteert zich op de werkomgeving en werkzaamheden van de deelnemers. Op basis hiervan wordt het trainingsprogramma definitief op maat gemaakt en in de setting van de organisatie geplaatst. De trainer-consultant is geaccrediteerd en heeft een licentie om de Insights Discovery Workshop te verzorgen.

Insights Discovery profiel

De deelnemers krijgen per email een uitnodiging en uitleg voor het online invullen van het Insights Discovery Profiel. Zodra de profielen zijn gegenereerd wordt voor iedere deelnemer een persoonlijk profiel opgesteld. Tijdens de training worden, na behandelen van de theorie, de profielen uitgereikt en toegelicht en is er ruimte voor vragen.

Het profiel geeft in begrijpelijke taal informatie over onder andere:

 • Persoonlijke stijl
 • Omgang met anderen
 • Besluitvorming
 • Sterke en zwakke punten
 • Waarde voor het team
 • Effectieve communicatie
 • Mogelijke blinde vlekken
 • Tegengestelde typen
 • Suggesties voor ontwikkeling

Daarnaast wordt het gehele team, met alle individuen geplaatst worden in het Insights Discovery Teamwiel; op deze wijze kan men zien hoe de krachten in de organisatie qua competenties en ontwikkelbehoeften zijn verdeeld en wat hiermee gedaan kan worden.

Insights teamsessie interne & externe communicatie

 Groepsgewijs maakt men kennis met de achtergrond van de gedragsanalyse, krijgt men inzicht in het eigen profiel, wordt zich bewust van eigen hoofdkleur en bijpassende gedragskenmerken ( uitreiking en uitleg Insights profiel) , leert men het gedrag ( hoofdkleur) van anderen herkennen en wordt de kennis aangereikt en geoefend hoe hierop te anticiperen, waardoor effectiever, efficiënter en prettiger wordt samengewerkt op basis van inzicht en begrip.

 Het trainingsprogramma ziet er als volgt uit:

 • Inleiding, kennismaking & doelstelling
 • Toelichting programma & werkwijze
 • Stap 1; de gedragstypologie van Jung
  • De rol van perceptie
  • De kleurentypologie van Jung; achtergrond Insights
  • Positioneren en herkennen van eigen voorkeurstijl
  • Uitleg over de 4 hoofdkleuren
  • Uitreiking Insights profiel
  • Uitleg en vragen m.b.t. de profielen
  • Terugkoppeling naar het model
  • Toepassingen; wat kun je hier persoonlijk mee?
 • Stap 2; Herkennen van de voorkeurstijl van anderen
  • Objectieve beoordelingscriteria
  • Videopresentatie; leren herkennen van voorkeurstijlen van anderen; hoe herken ik de hoofdkleur van anderen; collega’s binnen het team, binnen de organisatie & externe klanten
  • Vertalen naar eigen dagelijkse praktijk a.d.h.v. voorbeelden
 • Stap 3; Anticiperen op gedrag van anderen
  • De belangrijkste do’s en dont’s om aan te sluiten op het gedrag van de ander
  • Welke kleur is het meest lastig voor je?
  • Welke gespreksstrategieën kun je gebruiken?
  • Hoe pas je deze toe binnen de interne communicatie van het bedrijf en hoe wend je dit aan richting klanten?
 • Case: praktijksimulatie gedrag
  • Voorbereiding praktijksimulatie
  • Uitvoeren praktijksimulatie
  • Evaluatie en feedback
 • Benoemen van individuele en team actiepunten
 • Praktijkopdracht en toelichting vervolg

Meer over gedrag- en vaardigheidstrainingen vindt je op Next Generation Training.