Insights Discovery Test

Het maken van een Insights Discovery profiel is GEEN test! In de vragen geef je op basis van je eigen persoonlijke voorkeur en inzicht antwoord en je kunt dus niet is goed of fout doen! het belangrijkste is om naar eer en geweten en op basis van je eigen gevoel en inzicht een keuze te maken. Discovery is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen.

Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren. Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich. De combinatie van de kleuren geeft je jouw unieke persoonlijkheid. De kleuren refereren aan gedragsvoorkeuren die bepalen hoe je reageert, denkt en handelt. Noem het: je meest natuurlijke zelf.

De voorkeurskleuren van Insights Discovery worden gemeten door een gemakkelijk in te vullen online vragenlijst. Zo ontstaat een persoonlijk profiel dat helemaal over jou gaat en laat zien waar jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen.

Het Insights Discovery Profiel

Zelfreflectie met Insights Discovery. Wat je kunt verwachten is een uniek, betrouwbaar en objectief beeld van zowel jouw basis- als jouw responsgedrag. Bij het basisgedrag gaat het om je natuurlijke gedrag, het responsgedrag geeft het gedrag weer dat je vertoont in reactie op de omgeving.

Het Insights Discovery Profiel geeft o.a. informatie over:

 • Persoonlijke stijl
 • Omgang met anderen
 • Besluitvorming
 • Sterke en zwakke punten
 • Waarde voor het team
 • Effectieve communicatie
 • Mogelijke blinde vlekken
 • Tegengestelde typen
 • Suggesties voor ontwikkeling
 • Additioneel: managementstijl
 • Additioneel: verkoopstijl

De Insights kleurendynamica

Zelfreflectie met Insights Discovery. Jouw persoonlijke profiel geeft een exact inzicht in de verhouding van de verschillende kleuren, waar deze voor staan en wat de verschillen zijn tussen jouw basisgedrag en jouw responsgedrag.