Interim Afdelingsmanagement

Interim afdelingsmanagement kan verschillende doelen dienen;

  • het starten, opbouwen of uitbreiden van een afdeling
  • het reorganiseren van een afdeling
  • het beheren van een bestaande afdeling

Tijdens de interim werkzaamheden komen in alle gevallen een aantal zaken aan de orde, welke bij aanvang duidelijk in kaart worden gebracht;

  • doelstellingen van de afdeling
  • samenstelling van het team
  • historie, rol van de afdeling binnen de totale organisatie
  • functies, kerntaken en benodigde vaardigheden en competenties
  • werkprocessen, overlegstructuur en aanwezige randvoorwaarden

Op basis van deze degelijke inventarisatie worden een aantal ontwikkelpunten op zowel de “harde” als de “zachte” kant benoemd. Deze ontwikkelpunten moeten er toe dienen dan zowel op individueel als op teamniveau de gewenste doelstellingen kunnen worden behaald. Hiervoor wordt zowel een afdelingsplan als een IOP ( individueel Ontwikkelings Plan ) gemaakt, waarin ook een duidelijk timetable met tussentijdse evaluatiemomenten is opgenomen.