Interim management

Een interim manager is iemand die tijdelijk wordt aangetrokken voor het uitvoeren van bepaalde sales- en/of managementtaken binnen een organisatie of afdeling. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst worden deze taken, doelstellingen, targets en een hieraan gekoppeld timetable, omgezet in een gericht aantal uren/ dagen per week dat de interim manager tegen een vastgesteld tarief zijn werkzaamheden uitvoert.

Interim Afdelingsmanagement

• Het maken van o.a. een afdelingsplan • Formuleren van doelstellingen en KPI’s• Bepalen van functies en kerntaken • Werkprocessen en communicatie overige afdelingen

Lees meer

Personal Coaching

• 0-meting vaardigheden & competenties• persoonlijk ontwikkelingsplan • 1 op 1 training en simulaties • coaching on the job in het veld of op de werkplek

Lees meer

Interim Accountmanagement

• opzetten Accountplan• Acquisitie nieuwe klanten• Maken van offertes • relatiebeheer bestaande klanten • Onderhandelen en maken van contracten

Lees meer

Interim Salesmanagement

• Opzetten marktbewerkingsplan• Opstellen KPI’s• Training & coaching salesmedewerkers • Sales- en managementrapportage • Brugfunctie naar overige afdelingen en key accounts

Lees meer

Wat doet de interim manager?

Hoe het werk van de interim manager er precies uitziet, is afhankelijk van het vakgebied en de reden van het inhuren. Enkele voorbeelden van zijn mogelijke taken zijn:

 • Aansturen en ondersteunen van een team van medewerkers in bv sales, accountmanagement, binnendienst, support
 • Het zelf uitvoeren van bv een Accountmanagementfunctie en het opzetten cq. uitbreiden van een portefeuille klanten en prospects, maken van een marktbewerkingsplan en/of accountplan
 • Aandragen van verbeterpunten op algemeen en/of vakspecifiek beleidsniveau
 • Opstellen van managementrapportages
 • Doorvoeren van specifiek beleid (bijvoorbeeld in het kader van tijdelijke projecten, ontwikkelings- of verandertrajecten)
 • Opzetten en begeleiden, implementeren van een HRM Cyclus traject en/of opleidingsplan cq. bedrijfsacademy

Waarom zou u kiezen voor een interim?

De redenen om een interimmanager aan te trekken, variëren nogal. Enkele voorbeelden zijn:

 • Overbruggen van de (tijdelijke) afwezigheid van een werknemer (bijvoorbeeld door (zwangerschaps)verlof, ziekte, non-actiefstelling, promotie, ontslag of het niet ingevuld krijgen van de vacature)
 • Tijdelijk vergroten van de arbeidsproductiviteit door een toenemende vraag Ondersteunen bij tijdelijke projecten die parallel lopen aan de overige bedrijfsprocessen
 • Uitvoeren van ingrijpende veranderingsprocessen en/of impopulaire maatregelen
 • Gerichte acquisitie en verkoop, uitbreiding van klantenbestand en actieve marktbewerking
 • Vergroten van de kennis en/of ervaring binnen een organisatie.

Voordelen van interim management

Het inhuren van een interim manager heeft een aantal voordelen voor een organisatie, zoals:

 • Snelle beschikbaarheid en eenvoudige beëindiging van het tijdelijke dienstverband (zonder hoge kosten of andere barrières)
 • Lagere verbondenheid aan de organisatie(geschiedenis), waardoor het makkelijker is om lastige beslissingen te nemen en onafhankelijk, onbevooroordeeld een proces uit te rollen
 • Objectieve en adviserende rol vanuit een brede gedifferentieerde werkervaring en benchmark
 • Uitgebreide ervaring binnen een specifiek werkgebied