Interim management

De interim manager wordt aangetrokken voor het tijdelijk uitvoeren van bepaalde sales- en/of managementtaken binnen een organisatie of afdeling met als doel:
* een vaste medewerker/manager tijdelijk te vervangen
* een verandering, ontwikkeling, verbetering door te voeren
* kennis toe te voegen en implementeren

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst worden deze taken, doelstellingen, targets en een hieraan gekoppeld timetable, omgezet in een gericht aantal uren/ dagen per week dat de interim manager tegen een vastgesteld tarief zijn werkzaamheden uitvoert.

Interim
Afdelingsmanagement

• Het maken van o.a. een afdelingsplan • Formuleren van doelstellingen en KPI's• Bepalen van functies en kerntaken • Werkprocessen en communicatie overige afdelingen

Lees meer

Interim
Recruitment

• 0-meting vaardigheden & competenties• persoonlijk ontwikkelingsplan • 1 op 1 training en simulaties • coaching on the job in het veld of op de werkplek

Lees meer

Interim Accountmanagement

• opzetten Accountplan• Acquisitie nieuwe klanten• Maken van offertes • relatiebeheer bestaande klanten • Onderhandelen en maken van contracten

Lees meer

Interim Salesmanagement

• Opzetten marktbewerkingsplan• Opstellen KPI's• Training & coaching salesmedewerkers • Sales- en managementrapportage • Brugfunctie naar overige afdelingen en key accounts

Lees meer

 

Waarom zou u kiezen voor een interim?

De redenen om een interimmanager aan te trekken, variëren nogal. Enkele voorbeelden zijn:

  • Overbruggen van de (tijdelijke) afwezigheid van een werknemer (bijvoorbeeld door (zwangerschaps)verlof, ziekte, non-actiefstelling, promotie, ontslag of het niet ingevuld krijgen van de vacature)
  • Tijdelijk vergroten van de arbeidsproductiviteit door een toenemende vraag 
  • Ondersteunen bij tijdelijke projecten die parallel lopen aan de overige bedrijfsprocessen
  • Uitvoeren van ingrijpende veranderingsprocessen en/of impopulaire maatregelen
  • Gerichte acquisitie en verkoop, uitbreiding van klantenbestand en actieve marktbewerking
  • Vergroten van de kennis en/of ervaring binnen een organisatie.

Voordelen van interim management

Het inhuren van een interim manager heeft een aantal voordelen voor een organisatie, zoals:

  • Snelle beschikbaarheid en eenvoudige beëindiging van het tijdelijke dienstverband (zonder hoge kosten of andere barrières)
  • Lagere verbondenheid aan de organisatie(geschiedenis), waardoor het makkelijker is om lastige beslissingen te nemen en onafhankelijk, onbevooroordeeld een proces uit te rollen
  • Objectieve en adviserende rol vanuit een brede gedifferentieerde werkervaring en benchmark
  • Uitgebreide ervaring binnen een specifiek werkgebied