Insightskleuren & leiderschapskwaliteiten

Wat voor alle dagelijkse interacties geldt, geldt zeker ook voor leidinggevenden en managers; elke leider heeft een voorkeurstijl, soms in meerdere kleuren, maar zal ook moeite hebben met het inzetten van andere kleuren. Als leider is het ontwikkelen van veelzijdigheid, ofwel het voldoende en op juiste wijze inzetten van de verschillende kleuren een enorme kwaliteitsslag!

In deze training kijken we naar de verschillende voorkeursstijlen in leiderschap, zoomen in op de effecten van te veel of te weinig inzetten van de verschillende kleuren en zetten dit gedrag ook af tegen de situaties, waarin je je als leider bevind. ( Covey )

Van daaruit gaan we kijken naar de verschillende vormen van leiderschap zoals resultaatgericht, visionair, gecentreerd en relationeel leiderschap. wat zijn de specifieke kenmerken hiervan en hoe komen deze uit in bijvoorbeeld een virtuele omgeving zoals nu relevant is.

de laatste stap van deze boeiende training behandeld het anticiperen van jou als leider op de 8 typen in het Insights wiel. Hoe went je effectiviteit aan, hoe motiveer je en hoe weet je hoe verschillende kleuren het beste leren en zichzelf ontwikkelen.

Deze inzichten bieden voor elke leidinggevende zeer bruikbare handvatten om de kwaliteiten in leiderschap te vergroten door veelzijdiger en effectiever te worden in de dagelijkse aansturing van medewerkers, zowel live, als virtueel.

Deze online training duur 1 dagdeel, is zeer interactief en voorziet in een complete hand-out achteraf. ( “basiskennis” van Insights of DISC is wel wenselijk )