Visie Missie & Strategie

Het formuleren of herformuleren van een duidelijke missie & visie helpen enorm om een duidelijke focus aan te brengen en de bedrijfsidentiteit scherper te maken. Waar staan we voor? Welke normen en waarden hebben we? Welke overtuigingen motiveren ons? Wat is ons bestaansrecht? Wat willen we bereiken? Wat zijn onze kernwaarden? Antwoorden op deze vragen helpen om een gericht strategisch beleid te formuleren en dit door te vertalen naar concrete plannen, zoals het businessplan, marktbewerkingsplan en accountplannen voor het bewerken van grote klanten.

Plannen

Ondernemersplan/businessplan

Dit is een plan dat bestemd is voor een startende of nieuwe onderneming en helpt om richting te geven aan de verschillende disciplines van een organisatie en kan goed gebruikt worden als kapstok voor een ondernemersplan dat bv moet worden aangeleverd bij een financierder.

In het businessplan wordt stilgestaan bij o.a.

• Wie ben jij als ondernemer?
• Wat is je achtergrond en expertise
• Wat drijft jou om van dit nieuwe bedrijf een groot succes te maken?
• Plannen voor het bedrijf en de sector waarin je straks zult opereren.
• De laatste ontwikkelingen in de branche: wat zijn de huidige pijnpunten en waar liggen kansen?
• Welk bestaand probleem ga jij met jouw product of dienst aanpakken?
• Onderbouwing cijfers en statistieken die je gebruikt
• Wat zijn de kernfactoren die mijn bedrijf tot een succes zullen maken?
• Waar liggen in jouw markt kansen en wat zijn risico's?
• Met welke externe factoren moet je rekening houden?
• Wat is je voornaamste doelgroep en de gevestigde concurrentie?
• Wat zijn de kansen in de markt en (haalbaarheid van de) doelen uit je bedrijfsplan ?
• SWOT-analyse,
• Marketingmix
• Branche- en marktonderzoek
• De directe en indirecte kosten (denk aan: bedrijfsruimte huren, bedrijfsmiddelen aanschaffen, personeel aannemen etc.),
• De omzetverwachting
• De liquiditeitsbegroting
• Businessmodel: wanneer verwacht jij een eventuele investering terug te verdienen? Omzetverwachting: Wat is jouw verwachte verkoop en hoe verhoudt zich dit tot de gemiddelde omzet in jouw branche?
• Liquiditeitsbegroting: maakt jouw bedrijf voldoende winst om rente en aflossing te betalen?
• welke maatregelen tref jij als het gaat om juridische zaken?
• Het opstellen van algemene voorwaarden
• (ver)koopovereenkomsten
• arbeidscontracten met werknemers.
• Hoe ga je om met een eventueel juridisch conflict met een klant of leverancier?

Vroen.nl help jou bij het beantwoorden en invullen van de voor jou belangrijkste onderdelen of zaken, waarbij je ondersteuning wenst!

Marktbewerkingsplan

Een marktbewerkingsplan kan een een onderdeel zijn van het ondernmersplan, maar kan ook binnen een bestaande organisatie worden opgezet voor een nieuw te bewerken gebied, een nieuwe branche of als leidraad voor het verder ontginnen van de markt in een nieuw tijdsvak.
Een aantal zaken zullen in het marktbewerkingsplan worden opgenomen zoals:
• Beschrijving gebied (omvang, groei, segmenten)
• Overzicht segmenten (omvang, groei, aantrekkelijkheid, trends)
• Huidige positie (markt aandeel totaal en per segment, concurrentie)
• Conclusies
• Omgevingsanalyse
• Kansen en Bedreigingen
• Interne analyse
• SWOT matrix
• Conclusies
• Groei strategie
• Klanten analyse en bewerking
• Prospect analyse en bewerking
• Kwantitatieve doelstellingen
• Kwalitatieve doelstellingen
• Timetable

Samen met jouw organisatie bekijken we wat er voor jou relevant is om op te nemen in het plan en vertalen dit direct naar jouw eigen praktijk!

Accountplan

Een accountplan wordt vaak gemaakt voor een specifieke klant van enige grootte of potentie, waarbij het doel is om gericht en op langere termijn samen te werken aan een optimale afzet van producten en/of diensten.
De belangrijkste onderdelen die in een accountplan zijn opgenomen zijn:

• Account omschrijving
• Vaststellen accountteam
• Accountanalyse
• Bepalen van de doelstellingen voor het account
• Bepalen van de account strategie
• Budgettering
• Actieplan

Vroen.nl is specialist in het maken van praktische en zeer bruikbare accountplannen; schakel onze kennis in als je ondersteuning kunt gebruiken!

Rayonplan

Fieldsales, vertegenwoordigers, rayonmanagers. Ze worstelen vaak met effectieve en efficiente rayonbewerking. Natuurlijk krijgt men vanuit de eigen organisatie wel een richting, een sales ondersteuningssysteem en/of een mooie ABCD indeling van de klanten, maar hoe haal ik nu het meeste uit mijn eigen werkgebied en hoe pak ik dit nu gestructureerd aan? Rayonbewerking voor Fieldsales vraagt om een praktische en concrete leidraad.
VROEN.nl hanteert het RAPCOM© model:
Rationaliseren
Analyseren
Prioriteren
Concretiseren
Output genereren
Meten
Een makkelijke leidraad die je helpt om structuur te brengen in de bewerking van je rayon en je meer grip te geven om te sturen naar je doelstellingen en targets.
Samen gaan we er 1 keer goed voor zitten om de opzet te maken en gaandeweg vul je aan en stuur je bij; voor het volgende jaar wordt het al weer een stuk makkelijker, want het is een never ending proces.