HRM Cyclus

Image

HRM Cyclus

Vroen heeft kennis en ervaring m.b.t. het opzetten en implementeren van de gehele HRM Cyclus. Dit betreft naast het opzetten van een organogram en de functieprofielen ook het gehele proces van instroom van medewerkers, ontwikkelen, beoordelen & binnenhouden van talent.

Functieprofielen

In samenspraak met uw organisatie kan Vroen.nl helpen bij het opzetten van functieprofielen, het omschrijven van TBV's en het benoemen van kennis, vaardigheden- en competentie eisen die gerelateerd moeten worden aan de kerntaken van de desbetreffende functie. Dit kan u helpen om voor medewerkers een concreet en afgekaderd functieprofiel te maken en deze inhoud te gebruiken voor eventuele vacatures.

Image

Talentmanagement

Met talentmanagement bedoelen we het complete spectrum aan geïntegreerde hr-processen en hr-tools dat je als bedrijf inzet om talent te werven, ontwikkelen, motiveren en behouden. Talent wordt op die manier een duurzaam stukje menselijk kapitaal dat jouw organisatie een extra concurrentievoordeel geeft.

Image

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Het functioneringsgesprek –ook wel het voortgangsgesprek- is gericht op verbetering. Je maakt afspraken hoe de kwaliteit van het werk, de werkverhoudingen en de werkomstandigheden omhoog kan. Ook al ben je tevreden, er zijn altijd verbeter- of ontwikkelpunten te bedenken.
Het functioneringsgesprek is tweerichtingsverkeer. Beide partijen geven hun mening over het werk en de werksituatie. Samen bepalen ze de agenda. Het is gebruikelijk elk jaar meerdere functioneringsgesprekken te houden als onderdeel van de HR-cyclus.
De meeste werknemers willen graag horen hoe ze het doen. Ze willen waardering, maar willen ook weten op welke vlakken ze zich kunnen verbeteren. Dat gebeurt tijdens het beoordelingsgesprek. Voor sommigen is het overigens ook een spannend moment. Het kan immers prettige of minder prettige consequenties hebben. Iemand met een contract voor bepaalde tijd krijgt te horen of hij mag blijven of moet vertrekken. Vaste medewerkers hopen wellicht op salarisverhoging.
Tijdens het beoordelingsgesprek geef je letterlijk een oordeel over het functioneren van je medewerker in het afgelopen jaar. Anders dan bij het functioneringsgesprek is het vooral eenrichtingsverkeer. Jij bent het meeste aan het woord. De medewerker mag weliswaar reageren; zijn mening heeft geen invloed op het gesprek en de eventuele consequenties.
Image

Vroen.nl biedt ondersteuning & training op gebied van:

  • Het opzetten van de HRM-Cyclus
  • Recruitment & Onboarding
  • Het uniformeren van functionerings-en beoordelingsgesprekken
  • Het opzetten van functionerings- en beoordelingsverslaglegging & rapportage
  • Het maken van talentplannen
  • Het trainen in het voeren van functionerings, voortgangs- en beoordelingsgesprekken.