Processen

Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende soorten processen:
Primaire processen (of productieprocessen, operationele processen); Alle activiteiten waarvan de output direct bijdraagt aan het resultaat voor de klant. De primaire bedrijfsprocessen vormen het bestaansrecht van een organisatie.
Sturende processen (of managementprocessen); Alle activiteiten die benodigd zijn om de organisatie en de processen te kunnen besturen.
Ondersteunende processen; Alle activiteiten die benodigd zijn om het primaire proces te faciliteren.

Voor het opzetten of optimaliseren van de verschillende processen kijken we naar de volgende zaken:

  • Effectiviteit; worden de juiste inspanningen en werkzaamheden besteed aan de gewenste output? kortom; is de focus juist? Wat is de flow van de werkzaamheden in schema? sluiten ze naadloos op elkaar aan? Zijn er geen overbodige schakels?
  • Efficientie; wordt er niet meer tijd dan nodig besteed aan bovengenoemde inspanningen en werkzaamheden? Wordt er geen tijd verspilt aan wachten, overzetten, extra schakels of controles?
  • Kosten; welke kosten worden gemaakt in de verschillende processen, is de onderlinge verhouding wel juist?
  • Welke tools & systemen worden er gebruikt en op wat voor wijze?

In kaart brengen van structuren

  • Hoe ziet het huidige organogram eruit?
  • Welke overleg, communicatie en rapportage structuren zijn er?
  • Zijn deze structuren effectief en effcient?
  • hoe wordt de informatie gebruikt en geborgd?
Image

Samen brengen we de huidge processen en structuren snel in kaart, analyseren deze en maken een plan om effectiever, effienter en prettiger te werken!