Insights Discovery Kleuren

Waar staan de Insights Discovery kleuren voor?

De Insights Discovery Kleuren zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung. De Zwitserse psycholoog en psychiater introduceerde het concept van psychologische voorkeurstijlen. Insights koppelt die voorkeuren aan 4 kleuren. Ze geven je op een aansprekende manier inzicht in je eigen reacties en gedrag en helpen je om te begrijpen waarom andere mensen heel ander gedrag laten zien. M.n. tijdens een gerichte Insights Discovery Training of Insights Discovery Workshop krijg je niet alleen inzicht maar ook de oefening om deze kennis op een succesvolle wijze toe te passen. Voor effectieve training vindt je ook meer informatie op de website van Next Generation Training.

Hoe veelzeggend iemands eerste kleur ook is, ook iemands tweede, derde en laagste kleur kunnen enorm bepalend zijn voor zijn gedrag. Iedereen gebruikt de 4 kleuren, maar de specifieke volgorde en intensiteit van de kleuren verschilt per persoon: we hebben allemaal onze eigen unieke kleurenmix.

Iedereen gebruikt in meer of mindere mate alle 4 de kleuren, maar hoeveel van een bepaalde kleur we gebruiken verschilt: we hebben allemaal onze eigen unieke kleurenmix. Vergelijk het met een torentje van gekleurde blokjes: bovenaan zit de kleur die je het meest gebruikt of laat zien. Onderaan de kleur die je het minst gebruikt. Afhankelijk van de situatie kan die volgorde veranderen. Ook gebruikt iedereen de kleuren met een andere intensiteit. Twee mensen kunnen precies dezelfde kleurenvolgorde hebben. Maar als de één bijvoorbeeld een 98% voorkeur voor Blauw heeft, en de ander ‘slechts’ een 85% voorkeur, zullen ze toch ander gedrag laten zien.

De Insights Kleuren zijn een combinatie van de instellingen Introversie en Extraversie en de ‘rationele functies’ Denken en Voelen.

Helder Blauw staat voor de combinatie Introversie en Denken.
Mensen met een voorkeur voor Blauw:

 • willen de wereld om hen heen graag kennen en begrijpen
 • willen graag eerst over alle juiste informatie beschikken voordat ze verder gaan
 • zetten eerst alles goed op een rij voordat ze tot actie overgaan
 • houden vast aan een afstandelijk en objectief standpunt
 • vinden autonomie en intellect belangrijk

Vurig Rood staat voor de combinatie Extraversie en Denken.
Mensen met een voorkeur voor Rood:

 • houden van positieve actie en varen een duidelijke koers
 • hebben een krachtige en sturende uitstraling
 • zijn open en direct in de omgang met anderen
 • zijn vasthoudend en vastberaden in hun focus op resultaat
 • streven naar een specifieke en tastbare uitkomst

Stralend Geel staat voor de combinatie Extraversie en Voelen.
Mensen met een voorkeur voor Geel:

 • zijn enthousiast en moedigen anderen aan om mee te doen
 • zoeken andere mensen op en genieten van hun gezelschap
 • willen graag betrokken worden
 • willen graag dat hun bijdrage wordt opgemerkt en gewaardeerd
 • zijn overtuigend, innemend en hartelijk

Zacht Groen staat voor de combinatie Introversie en Voelen.
Mensen met een voorkeur voor Groen:

 • zetten alles af tegen wat voor hen belangrijk is
 • streven naar harmonie en diepgang in hun relaties
 • zullen alles waar zij veel waarde aan hechten met hand en tand verdedigen
 • hechten aan een democratisch proces waarin respect voor het individu centraal staat
 • zorgen ervoor dat ieders standpunt wordt gehoord en meegenomen in de besluitvorming