3D High Performance aanpak

Synergie van 3D De synergie van Kennis, Vaardigheden en Gedragscompetenties leidt tot een optimale Performance. Door het snijvlak van deze 3 componenten te vergroten is het van belang dat er op alle vlakken gewerkt wordt aan ontwikkelpunten. gericht kennis vergroten door opleiding, ervaring opdoen, vaardigheden aanleren en oefenen en inzicht krijgen in eigen persoonlijkheidskenmerken, drijfveren en valkuilen. Op deze manier …

Personal & Company Coaching 3D

Op maat gemaakte coaching op organisatie, afdeling/team of individueel niveau. Op organisatie niveau Als organisatie geholpen worden met het ( her ) formuleren van uw Visie, Missie en Strategie kan zorgen voor het varen van een nieuwe en frisse koers richting concreet gestelde doelen. Vanuit de geformuleerde strategie wordt een duidelijk en concreet operationeel plan van aanpak ( bv het …

Opdracht Recruitment a.i. bij Alliade na 6 maanden afgerond

Na een half jaar interim recruitment bij Alliade heb ik eind december een warm afscheid gehad met al mijn fantastische directe collega’s! Wat een mooie organisatie en wat wordt er hard gewerkt om alle medewerkers en cliënten dagelijks te ondersteunen! Alas Corporate Recruiter, rapporterend aan Manager capaciteit & recruitment, was ik belast met o.a.: • Opstellen advertentie- en wervingsteksten • …

De volgende stap maken als ondernemer

Je bent je bedrijf gestart, je bent gegroeid en komt nu in een fase, waarin je tegen verschillende zaken kan aanlopen: Het overzicht is even weg, de focus raakt zoek, en je vraagt je af wat ook al weer jouw visie was Je bent overgegaan van proactief naar reactief; je loopt achter de feiten aan en wordt geleefd Je ziet …

Interim werkzaamheden & bedrijfscoaching

Vroen.nl is o.a. inzetbaar als: ( klik aan ) Interim afdelingsmanager, salesmanager, accountmanager Organisatie ontwikkelaar, verandermanager, bedrijfscoach Trainer voor interne en externe communicatie Personal coach voor manager of medewerker Consultant werving, selectie & assessment, Recruiter Insights Practitioner Zeer effectief voor organisaties of afdelingen die:  snel groeien, moeten veranderen, stagneren, onder druk staan, tijdelijk extra capaciteit nodig hebben, Advies en kennisinput …