Sales, Fieldsales & Accountmanagement

Vroen.nl is specialist in het opzetten van en trainen in presentaties en verkoopgesprekken. Al 20 jaar ervaring op gebied van verkooptrainingen, levert de deelnemers en organisaties een schat aan informatie, kennis en praktijkervaringen op.Vroen.nl heeft werkervaring in diverse branches. Verkooptrainingen worden altijd op maat gemaakt voor de desbetreffende groep of organisatie en naast training in de classroom zijn er tevens momenten van intervisie en coaching on the job om het geleerde ook direct en blijvend te implementeren in de dagelijkse praktijk. Real live casus worden vaak opgenomen in het programma, zodat men zich gericht kan voorbereiden op een daadwerkelijke actie, accountbezoek, product-conceptintroductie of acquisitiebezoek.

Veel voorkomende onderwerpen zijn:

  • Openen van een commercieel gesprek
  • Inventariseren
  • Luisteren en samenvatten
  • Argumenteren en presenteren
  • Overtuigingstechnieken
  • Weerleggen van bezwaren en weerstanden
  • Afsluittechnieken

Fieldsales & Buitendienst

Vroen.nl staat bekend om haar zeer succesvolle Fieldsales training.Alle aspecten van persoonlijke verkoop, van voorbereiding t/m closen van de deal en opvolging hiervan, komen uitgebreid aan bod. Men krijgt een zeer bruikbare structuur en stappenmodel aangereikt, waarmee in de praktijk heel effcient en effectief gewerkt kan worden.Een zeer complete, degelijke verkooptraining met interactieve oefeningen, simulaties, video-opnamen en implementatieopdrachten. De programma’s staan altijd in het teken van de door de deelnemers te bezoeken klanten/branche.

Commerciële telefonische gespreksvoering

Binnen het pallet verkooptrainingen hoort zeker ook de telefonische verkoop; steeds meer bedrijven willen graag dat de binnendienst zich verder ontwikkelt naar accountsupport of salessupport en dus ook een aantal commerciele taken op zich neemt, zoals het maken van afspraken, actief uitbellen voor het opvolgen van mailings, acties en ter ondersteuning van bv de buitendienst en/of accountmanagement. Upselling, crossselling en informatie inwinning zijn daarbij belangrijke onderdelen en brengen nog meer efficientie en effectiviteit in de samenwerking tussen binnen en buiten.

Accountmanagement

De accountmanager heeft een belangrijke spilfunctie als coordinator tussen diverse disciplines. Niet alleen analyse en verkoop zijn belangrijk, maar ook de juiste regie m.b.t. productie, logistiek, kwaliteitscontrole en productontwikkeling. De trainingen die Vroen.nl verzorgt voor accountmanagers zijn altijd tailor made voor de desbetreffende organisatie en dit werkt zelfs vaak door tot op accountniveau aan toe. Accountmanagers krijgen kennis en vaardigheden aangereikt die gericht zijn op het externe communicatie naar zijn of haar account(s), maar ook is er aandacht voor de interne communicatie met andere afdelingen en een optimale tandemfunctie met sales of accountsupport.