Hybride samenwerking tijdens Covid19

Ondanks de corona crises gaat het werk voor velen door; soms in volle glorie, soms in aangepaste werkwijzen. Vaak wordt er juist extra veel gevraagd en zijn omstandigheden lastiger om het werk optimaal uit te voeren. Maar ook in deze tijd, of misschien wel JUIST in deze tijd is het zinvol om te blijven werken aan motivatie, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Het feit dat we veelal vanuit huis werken, wil niet zeggen dat dit stil hoeft te liggen. Vaak is er extra behoefte aan, en in sommige gevallen is er juist nu ook wat meer tijd voor.

Coaching & training wil niet altijd zeggen dat er fysiek moet worden afgesproken op het werk, in het veld of op een opleidingslocatie. Inmiddels heeft Vroen.nl zich het afgelopen jaar verder gespecialiseerd in het op afstand coachen en trainen en bekijkt per situatie de optimale mix en mogelijkheden binnen de samenwerking, rekening houdend met alle relevante spelregels. Deelnemers tot nu toe ervaren deze werkwijze als zeer prettig, effectief en tevens als een welkome variatie binnen de dagelijkse werkzaamheden!

Voor coaching, training en consultancy kunt u met Vroen.nl tijdens een vrijblijvende kennismaking een passend advies krijgen m.b.t. de werkwijze en methodiek die voor uw organisatie en werknemers het meest effectief is.