Insights Discovery Teamwiel

De deelnemers krijgen per email een uitnodiging en uitleg voor het online invullen van het Insights Discovery Profiel. Zodra de profielen zijn gegenereerd wordt voor iedere deelnemer een persoonlijk profiel opgesteld. Tijdens de training worden, na behandelen van de theorie, de profielen uitgereikt en toegelicht en is er ruimte voor vragen.

Het profiel geeft in begrijpelijke taal informatie over onder andere:

  • Persoonlijke stijl
  • Omgang met anderen
  • Besluitvorming
  • Sterke en zwakke punten
  • Waarde voor het team
  • Effectieve communicatie
  • Mogelijke blinde vlekken
  • Tegengestelde typen
  • Suggesties voor ontwikkeling

Daarnaast wordt het gehele team, met alle individuen geplaatst worden in het Insights Discovery Teamwiel; op deze wijze kan men zien hoe de krachten in de organisatie qua competenties en ontwikkelbehoeften zijn verdeeld en wat hiermee gedaan kan worden.

Insights teamsessie interne & externe communicatie

Groepsgewijs maakt men kennis met de achtergrond van de gedragsanalyse, krijgt men inzicht in het eigen profiel, wordt zich bewust van eigen hoofdkleur en bijpassende gedragskenmerken ( uitreiking en uitleg Insights profiel) , leert men het gedrag ( hoofdkleur) van anderen herkennen en wordt de kennis aangereikt en geoefend hoe hierop te anticiperen, waardoor effectiever, efficiƫnter en prettiger wordt samengewerkt op basis van inzicht en begrip.