Organisatieadvies

Onder Organisatieadvies valt alles wat nodig is om te komen tot een gerichte en gestructureerde aanpak en een succesvolle bedrijfsvoering; het maken van een plan, het opzetten van werkprocessen, het kiezen van de juiste middelen en strategie. Aan de hand van diverse checklists, voorbeelden en modellen helpt Vroen.nl je met het in kaart brengen, kiezen en opzetten van o.a.:

Plannen

• Het maken van o.a. een • Businessplan • Marktbewerkingsplan • Rayonplan • Accountplan • Verkoopplan

Lees meer

Processen & Structuren

• De beste flow van inkoop tot verkoop• De meest effectieve organisatiestructuur• Een efficiente overlegstructuur

Lees meer

HRM Cyclus

• Functieprofielen • Competentiemanagement • Functionerings- en beoordelingsysteem

Lees meer

Assessment

• Voorbereiden en opzetten assessment •Normeren van vaardigheden en competenties• Schrijven van simulaties • Selecteren bedrijfsacteurs • Rapportage en verslaglegging

Lees meer

Werving & Selectie

• Opzetten functieprofiel, kerntaken en competenties• Vaststellen selectiecriteria• Voeren van selectiegesprekken• 0-meting vaardigheden en competenties

Lees meer