Organisatieadvies

Voor het doorgroeien, hervormen en ontwikkelen van afdeling of organisatie kan Vroen.nl ingezet worden voor gericht organisatieadvies en praktisch bedrijfscoaching. Het formuleren of herformuleren van visie & missie, aanbrengen van focus en concreet maken van doelen helpen om te komen tot een duidelijk stappenplan voor het verbeteren van zowel de interne organisatie, als de marktbewerking. Vroen.nl heeft expertise op o.a. gebied van:

Plannen

Het vormen van visie• Het maken van o.a. een Businessplan • Marktbewerkingsplan • Rayonplan • Accountplan • Verkoopplan

Lees meer

Processen & Structuren

• Verbeteren van werkprocessen• De meest effectieve organisatiestructuur• Efficient overleg. Optimale randvoorwaarden

Lees meer

HRM Cyclus

• Functieprofielen • Competentiemanagement • Functionerings- en beoordelingsysteem

Lees meer

Assessment

• Voorbereiden en opzetten assessment •Normeren van vaardigheden en competenties• Schrijven van simulaties • Selecteren bedrijfsacteurs • Rapportage en verslaglegging

Lees meer

Werving & Selectie

• Opzetten functieprofiel, kerntaken en competenties• Vaststellen selectiecriteria• Voeren van selectiegesprekken• 0-meting vaardigheden en competenties

Lees meer