Subsidie Voucherregeling MKB 2021

Voor wie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in de provincie Fryslân of Drenthe.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Het laten opstellen van een adviesrapport door een onafhankelijke deskundige voor bedrijfsontwikkeling, innovatie-advies of een HR beleidsplan
  • Het deelnemen aan een opleiding, training, seminar of cursus door werknemers
  • Het deelnemen aan een opleiding, training, seminar of cursus door de eigenaar (of eigenaren)

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project richt zich op bedrijfsontwikkeling, innovatie, strategische HR of scholing
  • De onafhankelijke deskundige kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren
  • Er zijn nog geen contracten aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag (dit houdt in dat je de offerte nog NIET hebt ondertekend)
  • Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond
  • Indien er sprake is van scholing: het project wordt binnen 12 maanden na toezegging van de subsidie afgerond

VROEN.NL helpt bij het toetsen en aanvragen van de subsidie en levert de benodigde formulieren om snel een positieve uitslag op uw aanvraag te krijgen!