Werving & Selectie

In de afgelopen 20 jaar is door Vroen.nl een ruime ervaring opgebouwd in werving & selectie van nieuwe medewerkers. als interim consultant werving & selectie kunnen de volgende werkzaamheden voor u worden uitgevoerd;

  • het opstellen van een vacaturetekst met o.a. de kerntaken, gewenste vaardigheden en benodigde competenties
  • het werven en selecteren van kandidaten via diverse media
  • het voeren van kennismakingsgesprekken en toetsten op de juiste kennis, vaardigheden en competenties
  • het eventueel uitvoeren van een 0-meting d.m.v. assessment en/of het maken van een competentieprofiel